Năm 2021: Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đẩy nhanh Chính phủ điện tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2021, Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết 01 năm 2021 của Chính phủ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết 01 năm 2021 của Chính phủ.

Đây là nhóm nhiệm vụ giải pháp trong số 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 185 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021 vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng báo cáo tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương - diễn ra trong 2 ngày 28-29/12/2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng và tích hợp cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo.

Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch COVID-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực có thể kéo dài.

Hội nghị bàn về những cơ hội, thách thức và sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để đưa đất nước vững bước vào thời kỳ phát triển mới.

Hội nghị bàn về những cơ hội, thách thức và sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để đưa đất nước vững bước vào thời kỳ phát triển mới.

Trong nước, các xu hướng mới về dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự thay đổi nhanh chóng của các mô hình kinh doanh, phương thức sản xuất, tiêu dùng, giao tiếp xã hội, khoa học công nghệ,… vừa là thời cơ, vừa là thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong năm 2021.

Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển" và đề ra 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành.

"Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Cũng trong nhóm 11 nhiệm vụ giải pháp, Chính phủ xác định một trong những việc cần quan tâm trong năm tới là củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tăng cường các nguồn lực thực hiện mục tiêu hiện đại hóa quân đội, bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là trên các tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn chiến lược, trọng điểm. Các mục tiêu, sự kiện quan trọng của đất nước cần được bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, ông cho rằng cần đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.