Năm 2016 mua mới hơn 1.200 ô tô công giá gần 1,2 tỷ đồng/xe

VietTimes -- Những năm gần đây, Chính phủ luôn khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán xe công, việc mua sắm mới xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để, tiết kiệm. Tuy nhiên, thực tế nếu so sánh số xe công mua mới năm 2016 nhiều hơn năm 2014 trên 500 xe.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo mới nhất về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 của Chính phủ cho thấy, năm 2016 đã mua mới, tiếp nhận gần 2.200 xe ô tô công với tổng nguyên giá là hơn 2.000 tỷ. Trong số này, có hơn 1.100 ô tô được mua mới với mức giá trung bình là gần 1,2 tỷ đồng/chiếc, còn lại là hơn 1.000 chiếc tăng do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong tổng số hơn 1.100 xe ô tô công được mua sắm năm 2016 thì khối Trung ương mua sắm 684 xe; khối địa phương mua sắm 480 xe. "Số lượng xe ô tô mua mới chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị chưa có xe ô tô, xe ô tô chuyên dùng và thay thế xe ô tô đã hết thời hạn sử dụng", báo cáo cho biết.

Trong số xe tăng do mua mới, xe phục vụ chức danh tăng 32 xe, xe phục vụ công tác chung tăng 181 xe, xe chuyên dùng tăng 951 xe.

Số xe ô tô công năm 2016 giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.085 chiếc với tổng nguyên giá gần 1.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng theo một báo cáo khác của Chính phủ thì năm 2014, tổng số xe ô tô công có là 36.897 chiếc với tổng nguyên giá 20.623,27 tỷ đồng. Số xe ô tô công cũng tăng (mua mới, tiếp nhận) là 1.142 chiếc với tổng nguyên giá 1.046,52 tỷ đồng. Trong đó: khối Trung ương tăng 288 chiếc với tổng nguyên giá 399,07 tỷ đồng; khối địa phương tăng 854 chiếc với tổng giá trị 647,45 tỷ đồng.

Trong tổng số 1.142 xe ô tô công tăng của năm 2014 thì có 635 xe tăng do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng nguyên giá là 573,86 tỷ đồng; mua mới là 507 xe với tổng nguyên giá là 472,66 tỷ đồng. Trong đó: Xe phục vụ chức danh tăng: 23 xe; xe phục vụ công tác chung tăng 602 xe; xe chuyên dùng tăng 517 xe.

Như vậy, có thể thấy việc mua mới xe công tăng theo thống kê của năm 2016 không giảm so với năm 2014, thậm chí còn tăng trên 500 xe.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Trong đó, yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị nêu rõ, phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung.