Năm 2015 Hà Nội không mua ô tô phục vụ chức danh

Năm 2015 không thực hiện mua xe ô tô phục vụ chức danh. Đây là một trong những nội dung mà văn bản hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do UBND TP Hà Nội vừa ban hành.
Năm 2015 Hà Nội không mua ô tô phục vụ chức danh

Theo hướng dẫn của thành phố, trong năm 2015 ngoài việc không mua xe chức danh, các cấp của thành phố cũng không được mua xe ô tô phục vụ công tác chung trừ một số trường hợp như: Đơn vị thành lập mới chưa được trang bị xe mà không có xe để điều chuyển; Xe bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng; Xe bị mất mà không tìm thấy trong các trường hợp.

Đối với việc mua xe chuyên dùng, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu phải phù hợp với số lượng, chủng loại xe chuyên dùng đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất và có trong phương án trang bị xe ô tô chuyên dùng giai đoạn 2013-2015 được UBND thành phố chấp thuận.

Theo Tuổi trẻ