Năm 2015, Đảng bộ TP Hà Nội kỷ luật 62 trường hợp

Trong năm 2015, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 250 đảng viên, 81 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 151 trường hợp có vi phạm, thi hành kỷ luật 62 trường hợp.
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, người chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, người chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Ngày 14/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2016. 

Theo đó, năm qua, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thành ủy và các cấp ủy đảng luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng; duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. 

Toàn Đảng bộ thành phố đã thành lập mới 143 tổ chức đảng, 475 tổ chức công đoàn, kết nạp 471 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thực hiện điều động, luân chuyển 13 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, phân công công tác cho 288 công chức nguồn các ban Đảng; kết nạp 13.125 đảng viên mới…

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đồng bộ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố, đạt kết quả quan trọng toàn diện, một số lĩnh vực vượt chỉ tiêu, đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh thực hiện, tập trung những địa bàn trọng yếu, còn tồn tại, hạn chế. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 250 đảng viên, 81 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã kết luận 151 trường hợp có vi phạm, thi hành kỷ luật 62 trường hợp. 

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 3.122 đảng viên và 1.066 tổ chức đảng. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 753 đảng viên, 7 tổ chức đảng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, người chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hà Nội đánh giá, nhìn lại kết quả nhiệm vụ năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực của các hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả nổi bật như kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao; trật tự văn minh đô thị có nhiều chuyển biến từ quản lý trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường... đặc biệt Hà Nội đứng đầu cả nước về công tác xây dựng nông thôn mới với 201/386 xã đạt chuẩn...

Để triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 8 chương trình công tác lớn toàn khóa. Các chương trình đã bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra; tiếp thu, kế thừa kết quả, kinh nghiệm thực hiện 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV.

Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu, ngay sau hội nghị này, cần tập trung vào xây dựng nội dung của từng chương trình công tác. Trong quá trình xây dựng từng chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI cần bảo đảm khoa học, hiệu quả và thiết thực, tránh chồng chéo nội dung… 

Đặc biệt, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh đến công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, hướng trọng tâm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với xử lý nghiêm các sai phạm. Lưu ý công tác cải cách hành chính tiếp tục vừa là nhiệm vụ chủ yếu vừa là khâu đột phá. Đồng thời lưu ý, các cấp ủy đảng cần xây dựng chương trình công tác phù hợp với địa nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. 

“Trước mắt, cần triển khai ngay nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi; tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” – đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Theo Infonet