Mỹ đưa tàu khu trục USS Lassen vào khu vực 12 hải lý đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông

Hải quân Mỹ thử thách ý đồ của Trung Quốc trên biển Đông bằng cách đưa tàu khu trục USS Lassen vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp phi pháp trong khu vực tranh chấp chủ quyền. Mỹ không thừa nhận những đảo này có giá trị pháp lý quốc tế.
Mỹ đưa tàu khu trục USS Lassen vào khu vực 12 hải lý đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông

Theo QPAN