Một ngày rưỡi thảo luận nhân sự tại đoàn

Cả ngày chủ nhật hôm nay và sáng mai, các đại biểu Đại hội Đảng thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Trung ương khóa 12.
Các đại biểu đoàn Hà Nội tại Đại hội 12. Ảnh: Phạm Hải
Các đại biểu đoàn Hà Nội tại Đại hội 12. Ảnh: Phạm Hải

Nội dung nhân sự của Đại hội Đảng 12 đã được bắt đầu chiều qua với việc biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành TƯ khoá mới là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Sau đó, các ĐB chia về các đoàn để thảo luận báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự cho Trung ương khóa 12, gồm tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách giới thiệu nhân sự do Trung ương khóa 11 giới thiệu.

Có 68 đoàn, gồm đoàn các đảng bộ tỉnh/thành, đoàn các đảng bộ khối cơ quan TƯ, khối doanh nghiệp, khối ngoài nước, khối quân đội, khối công an.

Cùng với việc thảo luận các nội dung nêu trên, các đại biểu có quyền và có thể ghi phiếu đề cử bổ sung nhân sự khác, hoặc tự mình ứng cử. Những đảng viên không phải đại biểu dự Đại hội cũng có quyền tự ứng cử.

Các trường hợp đề cử, ứng cử sẽ được Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp và rà soát dựa trên các tiêu chuẩn, cơ cấu.

Sáng mai (25/1), Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo về danh sách đề cử, ứng cử bổ sung nói trên khi các ĐB tiếp tục làm việc tại đoàn. Đây là lúc những người tự ứng cử hoặc được đề cử cân nhắc việc tiếp tục hay rút, nhận hay từ chối đề cử.

Theo VNN