Mời Chánh thanh tra Hà Tĩnh làm việc về kết luận của Thanh tra Chính phủ

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh sẽ làm việc với ông Thái Sinh, Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...
Thanh tra Chính phủ cho rằng Hà Tĩnh cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất tại vùng nhạy cảm về an ninh quốc phòng thời hạn 70 năm là trái luật Đầu tư
Thanh tra Chính phủ cho rằng Hà Tĩnh cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất tại vùng nhạy cảm về an ninh quốc phòng thời hạn 70 năm là trái luật Đầu tư

Ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực miền Trung (Cục II - Thanh tra Chính phủ) vừa ký văn bản số 425 mời ông Thái Sinh, Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, tới trụ sở Thanh tra Chính phủ để làm việc về một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cuộc làm việc do ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ chủ trì, dự kiến diễn ra vào chiều ngày 16.3.

Trước đó, sau khi Thanh Niên Online thông tin về Kết luận thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ông Thái Sinh đã trả lời phỏng vấn nhiều tờ báo với dạng phản đối nhiều nội dung trong kết luận thanh tra.

Ông này cho rằng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã làm đúng quy định pháp luật khi cho công ty nước ngoài thuê đất 70 năm theo luật Đất đai, chứ không phải theo luật Đầu tư như Thanh tra Chính phủ dẫn chiếu. Nhiều nội dung khác trong kết luận cũng được Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh cho rằng đã không “không thấu tình đạt lý”.

Trong khi đó, kết luận thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng đồng ý.

Cụ thể, tại văn bản số 9127 ngày 14.11.2014 của Văn phòng Chính phủ gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh về xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng yêu cầu: “UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; khẩn trương kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ”.

Tiếp đó, tại văn bản số 826 ngày 30.1.2015 của Văn phòng Chính phủ gửi Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ (Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; khẩn trương kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh.

Theo TN