Mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Tổng cục Hải quan vừa có công văn thông báo sẽ chính thức triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia vào lúc 9 giờ ngày 6/5/2015, tại cảng biển quốc tế thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Theo đó, bắt đầu từ thời điểm trên, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn.

Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản và chữ ký số để thực hiện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, đề nghị tham khảo hướng dẫn thủ tục đăng ký và tải xuống tài liệu hướng dẫn khai báo trên hệ thống từ Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https:// www.vnsw.gov.vn. Hoặc tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn.

Bên cạnh thông báo này, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị các bộ, ngành liên quan quản lý nhà nước tại cảng biển thuộc các địa điểm triển khai tham gia xử lý thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia 24/24 giờ hàng ngày kể từ 9 giờ ngày 6/5/2015.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan tại cảng biển quốc tế hướng dẫn và bố trí máy tính tại các điểm khai của doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia và bố trí cán bộ hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

Được biết, từ tháng 11/2014, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển Hải Phòng. Sau thời điểm triển khai thí điểm tại cảng Hải Phòng đã có kết quả bước đầu. Trong tháng 4/2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai tại các cảng biển quốc tế trong đó có các cảng biển tại TP.Hồ Chí Minh. 

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia sẽ giải quyết đơn giản thủ tục hành chính tại cảng biển. Theo đó, các hãng tàu, đại lý chỉ cần khai báo thông tin đến 1 cổng thông tin điện tử, sau đó sẽ được tỏa đi các bộ, ngành có liên quan. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện xử lý thông tin sau Cổng thông tin điện tử và sẽ trả kết quả về một đầu mối.

Đây là bước đi quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của từng quốc gia thành viên, cũng như tăng cường sự kết nối, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Việc cơ chế một cửa quốc gia chính thức được vận hành sẽ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là giải pháp để từng bước hiện thực hóa yêu cầu của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Báo Hải quan