Miễn nhiệm chức vụ một Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội

Tại Quyết định 871/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy để nhận nhiệm vụ mới.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tại Quyết định 871/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, quê quán xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, bà Ngọc đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 11; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 12; Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Infonet