Mệt mỏi trong ngày cuối xét tuyển đại học nguyện vọng một

Ngày cuối cùng của xét tuyển đại học nguyện vọng một, không chỉ phụ huynh mà thí sinh đều lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải đến rút và nộp hồ sơ trong tình trạng quá tải tại các trường.
Mệt mỏi trong ngày cuối xét tuyển đại học nguyện vọng một

Theo: VietnamPlus