Lương tối thiểu thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng

Đây là kết quả khảo sát mức lương của người lao động năm 2015 được Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN vừa công bố. Cuộc khảo sátthực hiện trong tháng 4 - 5.2015, tại 60 doanh nghiệp (DN) ở 10 tỉnh, TP, thuộc 4 vùng lương
Lương tối thiểu thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng

Theo ông Đặng Quang Hợp, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Công nhân Công đoàn, khảo sát thực hiện trong tháng 4 - 5.2015, tại 60 doanh nghiệp (DN) ở 10 tỉnh, TP, thuộc 4 vùng lương. Các DN được khảo sát chủ yếu thuộc các ngành dệt may, giày da, xây dựng, giao thông vận tải, cơ khí, điện tử, chế biến nông lâm thủy sản...

Đây là lần đầu tiên có số so sánh cụ thể giữa mức lương tối thiểu với mức sống tối thiểu do một tổ chức đại diện cho người lao động cả nước công bố.

Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương trung bình (theo thời gian và khoán sản phẩm theo giờ chuẩn quy định) đang được các DN trả là 3,817 triệu đồng/người/tháng. Trong đó cao nhất là lương của người lao động (NLĐ) ở vùng 1, mức 4,369 triệu đồng/người/tháng. Thấp nhất là vùng 4, lương 3,225 triệu đồng/người/tháng.

Về thực trạng chi tiêu, theo kết quả khảo sát về mức sống tối thiểu vùng của NLĐ trong các DN năm 2015, mức chi tiêu trung bình của NLĐ (có nuôi con) là 4,247 triệu đồng/tháng, tăng 3,6% so với năm 2014. So sánh giữa thu nhập và chi tiêu, lương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng.

Hơn 19,9% NLĐ cho biết thu nhập không đủ sống; 31,3% phải chi tiêu tằn tiện và rất tiết kiệm; 40,7% vừa đủ trang trải cho cuộc sống; chỉ có 8,0% cho biết có dư dật và có tích lũy. Do phải chi rất nhiều khoản nên có 62,2% NLĐ không có tiền tiết kiệm; 37,8% có tiền tiết kiệm, nhưng số tiền không cao. Cụ thể: mức tiết kiệm hằng tháng của NLĐ dưới 500.000 đồng là 10,7%; từ 500.000 - 1 triệu đồng là 10,2%; từ 1 - 2 triệu đồng là 7,4%.

Ông Lê Trọng Sang, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN), khẳng định: “Kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐ VN cho thấy, mức lương NLĐ thực nhận cao hơn tiền lương ghi trong hợp đồng từ 10 - 14% tùy theo từng vùng. Đây là căn cứ để Tổng LĐLĐ VN đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 trên 16% (từ 350.000 đồng - 550.000 đồng/người/tháng) mà không ảnh hưởng tới DN”.

Theo Thanh Niên