Khai mạc Quốc hội:

Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia lên bàn nghị sự

VietTimes -- Sáng nay (20/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dự kiến làm việc trong 20 ngày và sẽ bế mạc vào ngày 14/6 tới. Đây là kỳ họp giữa năm, nên theo thông lệ, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Quốc hội dành thời gian 12/20 ngày để thông qua 7 dự án luật và 2 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác

Quốc hội dành thời gian 12/20 ngày để thông qua 7 dự án luật và 2 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật để thông qua 7 dự án luật. Đáng chú ý là Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia… cho ý kiến 2 Nghị quyết và 9 dự án Luật khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó có 2,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.  Điểm đáng chú ý là tại kỳ họp này sẽ có đổi mới trong việc báo cáo kết quả giám sát trước Quốc hội bằng hình ảnh, góp phần chuyển tải sinh động về kết quả giám sát chuyên đề.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Đặc biệt, kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ ứng dụng phần mềm điện tử để cung cấp tài liệu, thông tin cho các đại biểu một cách thuận lợi nhất. Đại biểu chỉ cần một cái máy điện thoại thông minh là có thể tiếp nhận được thông tin. Do kỳ họp này mới được thử nghiệm, nên vẫn chưa bỏ việc cung cấp thông tin, tài liệu bản giấy.

Sau kỳ họp, đại biểu sẽ đánh giá và kiến nghị cần hoàn thiện như thế nào, từ đó sẽ có sự điều chỉnh trong kỳ họp sau. Đây là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện Quốc hội điện tử.