Long An xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thời gian qua, công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Long An đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.
Long An xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số
Long An xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số

Theo Báo cáo từ UBND tỉnh Long An, các chương trình, dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục phát huy hiệu quả; hoàn thành nâng cấp nhiều phần mềm dùng chung trọng điểm của tỉnh như một cửa điện tử, quản lý văn bản, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo, đảm bảo kết nối với các hệ thống của Chính phủ…

Trong năm 2020, đã xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, nâng cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, cơ sở hộ kinh doanh cá thể. Các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác tiếp tục được khai thác phục vụ tác nghiệp, quản lý dữ liệu của từng ngành, tiêu biểu như: Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm Quản lý đất đai, tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất, cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, cơ sở dữ liệu khu kinh tế. Chương trình Quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước.

Các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử, trao đổi thông tin liên ngành Thuế – Hải quan – Kho bạc đang được triển khai và phát huy hiệu quả, tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Hệ thống quản lý cấp đổi giấy phép lái xe, quản lý hồ sơ công chứng, đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo cũng được sử dụng liên thông giữa các sở ngành và các cấp chính quyền.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đã tích cực trong công tác cải cách hành chính. Qua tìm hiểu nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã tinh gọn một số thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trong công việc, tiếp nhận, giải quyết trẻ hồ sơ, nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, hướng đến nền hành chính hiện đại; tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Cùng với đó, UBND tỉnh Long An tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021 phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh.

Trong đó, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh; xây dựng và ban hành "Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo tiêu chuẩn ISO 27001" gắn với việc đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) của tỉnh, quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh gắn với việc mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành Trung ương. Từ nay đến cuối năm 2021, phấn đấu cung cấp ít nhất 35% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó các sở ngành, cơ quan nhà nước, các địa phương tiếp tục công tác đào tạo, tuyển dụng, tập huấn nguồn lực nhân sự chuyên trách về công tác thông tin, truyền thông trong quá trình xây dựng và thực hiện đề án chính quyền điện tử của tỉnh.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án như: dự án “Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh giai đoạn 1” và dự án “Xây dựng hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh giai đoạn 1”; kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2021; kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…/.

Theo Báo ĐCSVN