Lịch trình chi tiết bầu BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa XII

VietTimes -- Sáng nay 23/1, Đại hội Đảng XII tiếp tục làm việc tại Hội trường thảo luận các văn kiện Đại hội và nghe báo cáo của Ban chấp hành (BCH) T.Ư khóa XI về công tác nhân sự BCH khóa XII dưới sự điều khiển của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đại hội Đảng bắt đầu làm công tác nhân sự
Đại hội Đảng bắt đầu làm công tác nhân sự

Trong phiên thảo luận buổi sáng, Đại hội nghe 10 tham luận đại diện cho Bộ Ngoại giao, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương.

Chiều 23/1, Đại hội sẽ thảo luận công tác nhân sự. Cụ thể, BCH TƯ khóa XI sẽ báo cáo công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ủy viên BCH TƯ khóa mới.

Theo lịch công tác thì Chủ nhật 24/1, Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày. Các đoàn sẽ thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH TƯ khóa XII sau đó các Trưởng đoàn phổ biến báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa XII do BCH TƯ khoá XI chuẩn bị. Buổi chiều, các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH TƯ khoá XII sau đó Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ sung.

Đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào BCH TƯ khoá XII (nếu có) vào sáng 25/1, Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày.

9h30 ngày 26/1, Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH TƯ khóa XII. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách người trúng cử vào BCH TƯ khóa XII.

Ngày 27/1, Đại hội nghỉ. BCH TƯ khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.

BCH TƯ khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi Tổng bí thư BCH TƯ khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.

L.T.B