Lập tổ kiểm tra, giám sát về môi trường với Khu kinh tế Nghi Sơn

VietTimes -- Bộ TNMT đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Khu kinh tế Nghi Sơn được thành lập năm 2006.
Khu kinh tế Nghi Sơn được thành lập năm 2006.

Tổ kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường do ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, thuộc Tổng cục Môi trường làm tổ trưởng. Ngoài ra, còn có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đang đầu tư trong khu kinh tế này.

Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra việc thống kê các nguồn thải cần phải kiểm soát trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thực hiện giám sát hoạt động xả nước thải ra môi trường của các cơ sở và Khu kinh tế, giám sát tiến độ xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của các dự án trong Khu kinh tế.

Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn lên Bộ trưởng Bộ TNMT.