Lập BCĐ cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công

VietTimes -- Ban Chỉ đạo về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ làm Trưởng Ban chỉ đạo; Bộ trưởng 3 Bộ: Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính sẽ làm Phó Trưởng Ban; và Lãnh đạo một số Bộ, cơ quan sẽ làm ủy viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo phải nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 Đề án.

Trong đó, bao gồm: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.