Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

VietTimes – Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ TNMT và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Trong đó phải bao gồm cả đánh giá tác động môi trường của dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Đồng thời với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng có ý kiến chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện quyết định của Thủ tướng về lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý điều chỉnh kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và bổ sung hạng mục nâng cấp, cải tạo các đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động lắp đặt cần chắn tự động và đường ngang có người canh gác vào Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và đảm bảo tính khả thi.

Bộ GTVT cũng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất điều chỉnh, bổ sung nêu trên.

Bộ GTVT cũng được giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan rà soát kỹ quy mô, sắp xếp thứ tự ưu tiên, triển khai đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.