Infographic Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

86 năm kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc với 12 Tổng Bí thư và Chủ tịch Đảng.
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ ảnh 1
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ ảnh 2
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ ảnh 3
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ ảnh 4
  Theo Tuấn Dũng - Zing