Làm kênh Hưng Long theo hợp đồng BT, Thanh Hóa phải đổi bao nhiêu đất?

VietTimes -- Một dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) tại tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 76,2 tỷ đồng nhưng tổng diện tích đối ứng giao cho nhà đầu tư được điều chỉnh nhiều lần, qua các giai đoạn.
Dự án kiên cố hóa kênh Hưng Long, Nga Sơn, Thanh Hóa được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT/ Ảnh: Dân trí
Dự án kiên cố hóa kênh Hưng Long, Nga Sơn, Thanh Hóa được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT/ Ảnh: Dân trí

Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức giao 12,3ha đất cho Công ty TNHH BT Hoàng Sơn thực hiện dự án Khu dân cư Bắc Trường THPT Ba Đình, tại xã Nga Yên và thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn. Trong đó bao gồm 6,3ha đất ở (đất biệt thự, đất biệt thự song lập, đất liền kề) và 6ha đất cây xanh, văn hóa, giao thông.

Cùng ngày 12/3/2019, tỉnh Thanh Hóa cũng giao khoảng 0,2ha đất cho Công ty TNHH BT Hoàng Sơn thực hiện dự án Khu dân cư phía Đông sân vận động thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

Như vậy, tổng diện tích cả 02 khu đất trên tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty TNHH BT Hoàng Sơn khoảng 12,5ha. Được biết, việc giao 02 khu đất trên cho Công ty TNHH BT Hoàng Sơn đều căn cứ theo Hợp đồng BT số 01/2017/HĐBT ngày 26/4/2017, mà Công ty TNHH BT Hoàng Sơn chính là doanh nghiệp dự án.

Theo tìm hiểu của VietTimes, tháng 3/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã chọn Liên danh Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Hoàng Long - Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn là nhà đầu tư thực hiện dự án “đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Hưng Long, huyện Nga Sơn theo hợp đồng BT”. Trong đó xác định cả 02 khu đất trên sẽ đối ứng cho nhà đầu tư.

Về dự án BT này, khởi nguồn từ tháng 10/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề xuất dự án. Doanh nghiệp đề xuất chính là Liên danh Công ty TNHH thương mại Phú Sơn (Công ty Phú Sơn) và Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Hoàng Long (Công ty Hoàng Long).

Dự án sẽ đầu tư kiên cố kênh Hưng Long dài 1.000m; 02 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 877m; 01 cầu qua kênh Hưng Long và bố trí hệ thống đèn điện chiếu sáng và đèn trang trí dọc hai bờ kênh Hưng Long.

Tổng vốn đầu tư được xác định khoảng 76,219 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay và huy động hợp pháp 70%.

Tại phê duyệt đề xuất, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng dự kiến giao nhà đầu tư thực hiện 02 dự án khác bao gồm: dự án Khu dân cư Bắc Trường phổ thông trung học Ba Đình quy mô gần 17ha và dự án Khu dân cư phía Đông sân vận động tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn quy mô 0,2ha. Như vậy, tổng diện tích 02 dự án dự kiến giao nhà đầu tư là 17,2ha.

Mặc dù Liên danh Công ty Phú Sơn và Công ty Hoàng Long đề xuất dự án nhưng dự án này vẫn được tỉnh Thanh Hóa tiến hành thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật Đấu thầu.

Theo đó, ngày 09/12/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến ngày 13/02/2017, tỉnh Thanh Hóa đã có danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật dự án, và kết quả duy nhất Liên danh Công ty Hoàng Long và Công ty Phú Sơn là đơn vị đáp ứng yêu cầu.

Đến tháng 3/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó Liên danh này được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tổng vốn đầu tư dự án lúc này cũng dự kiến là 76,129 tỷ đồng xấp xỉ thời điểm phê duyệt đề xuất (76,219 tỷ đồng). Tỉnh Thanh Hóa cũng dự kiến giao nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bắc Trường PTTH Ba Đình và dự án Khu dân cư phía Đông sân vận động. Tuy nhiên diện tích các khu dân cư được thay đổi.

Dự án Khu dân cư Bắc Trường PTTH Ba Đình lúc này có quy mô khoảng 7,3ha đất và Dự án Khu dân cư phía Đông sân vận động có quy mô 0,2ha. Tổng diện tích 02 khu khoảng 7,5ha.

Như vậy nếu so sánh các giai đoạn thì diện tích 02 dự án đối ứng cho nhà đầu tư thực hiện được điều chỉnh khá nhiều lần. Thời điểm phê duyệt điều chỉnh dự án (tháng 10/2016) thì tổng diện tích đất 02 dự án dự kiến giảm lớn từ 17,2ha; Thời điểm phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (tháng 3/2017), tổng diện tích đất 02 dự án giảm xuống còn 7,5ha. Tuy nhiên, đến ngày 12/3/2019 tỉnh Thanh Hóa chính thức giao cho nhà đầu tư thực hiện 02 dự án trên với diện tích 12,5ha đất.

Nhưng nếu so tổng vốn đầu tư của dự án BT này thì cả thời điểm phê duyệt đề xuất dự án và thời điểm lựa chọn nhà đầu tư đều xấp xỉ khoảng 76,2 tỷ đồng.

Nhưng lưu ý rằng, đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT thì thực hiện thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán.

Được biết dự án này nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin nhiều cơ quan báo chí, ngày 18/5/2018, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận số 555/KL-TTTH, theo đó phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này.

Theo tìm hiểu của VietTimes, cả Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn và Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Hoàng Long đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa./.