Lâm Đồng lập đội xe công dùng chung để tiết kiệm chi tiêu

Đội xe được thành lập dựa trên việc sử dụng lại số xe đang được giao cho các sở sử dụng, đồng thời phải cắt giảm một số lượng xe để tăng tần suất sử dụng các xe còn lại.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 19-7, ông Nguyễn Tấn Đa, trưởng ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý chủ trương và giao Trung tâm hành chính tỉnh thành lập một đội xe dùng chung cho tất cả các sở ngành (1.400 nhân viên). 

Đội xe này thuộc quản lý bởi Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng thay cho toàn bộ đội xe hiện đang thuộc quản lý của từng sở riêng biệt.

Mỗi khi các đơn vị cấp sở hoặc trực thuộc cấp sở có nhu cầu sử dụng, Trung tâm hành chính tỉnh sẽ điều phối xe phù hợp với nhu cầu.

Theo ông Đa, tỉnh Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên trong cả nước lập đội xe dùng chung cho các sở ngành để tiết kiệm chi tiêu cho xe công.

Ông Đa nhấn mạnh đội xe được thành lập dựa trên việc sử dụng lại số xe đang được giao cho các sở sử dụng, đồng thời phải cắt giảm một số lượng xe để tăng tần suất sử dụng các xe còn lại, từ đó cắt giảm được chi phí sử dụng xe công.

Theo Phòng quản lý tài sản công (Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng), hiện Lâm Đồng có 56 xe đang được giao cho các sở ngành sử dụng gồm: 7 xe loại 4 chỗ, 34 xe loại 7 chỗ, 15 xe loại 12 chỗ.

Hầu hết số xe tỉnh Lâm Đồng đang dùng cho các sở ngành là xe cũ, chất lượng trung bình, được mua trước năm 2005.

Theo tính toán ban đầu, khi lập đội xe công, số xe được cắt giảm khoảng 24 chiếc, giảm 43% xe so với hiện tại.

Danh mục xe thanh lý hiện được Trung tâm hành chính phối hợp với Sở GTVT, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng rà soát lại theo hướng loại bỏ những xe chất lượng sử dụng kém, chi phí bảo dưỡng cao.

Theo Tuổi trẻ