Lai Châu bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ngày 18/5, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII đã họp kỳ thứ 10 bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 Lai Châu bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Đỗ Ngọc An đã được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 42/45 phiếu đồng ý, đạt trên 93% số phiếu.

Ông Đỗ Ngọc An, sinh năm 1963, quê quán xã Tảo Văn Dương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27/4/1987.

Ông Đỗ Ngọc An có trình độ chuyên môn là Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế chính trị và trình độ lý luận chính trị là Cao cấp.Ông đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I.

Từ tháng 3/2014 đến nay, ông Đỗ Ngọc An là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Trước đó, ông Đỗ Ngọc An từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư huyện ủy Thanh Oai, tỉnh Hà Tây; Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Hà Tây...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Khắc Chử.

Trước đó, tháng 3/2015, ông Nguyễn Khắc Chử đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Chinhphu.vn