Kỷ luật nhiều cán bộ ở Khánh Hòa, Hòa Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

VietTimes -- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xem xét, kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và một số cán bộ của tỉnh Khánh Hòa, Hòa Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào ngày 5/11.
Một dự án sai phạm tại Khánh Hòa (Ảnh: Báo Giao thông)
Một dự án sai phạm tại Khánh Hòa (Ảnh: Báo Giao thông)

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Bên cạnh đó, một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm: ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Vũ Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh Hà Giang bị kỷ luật khai trừ Đảng.

Tại tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với ông Bùi Ngọc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Công ty; Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Trưởng Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn – bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.