Kiến nghị giảm dần hệ số lương tăng thêm của nhiều ngành

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay một số ngành như Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, kho bạc Nhà nước, ngân hàng… được áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm quá cao.
Kiến nghị giảm dần hệ số lương tăng thêm của nhiều ngành

Bộ Nội vụ đang chuẩn bị tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/5/2016 từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay một số ngành như Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Cục đăng kiểm… được áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm từ 0,8 đến 1,8 lần mức lương cơ sở.

Điều này đã tạo sự chênh lệch về tiền lương và thu nhập giữa các ngành, nghề nên có nhiều ý kiến đề nghĩ bãi bỏ quy định tiền lương tăng thêm này.

Bộ Nội vụ trình Chính phủ hai phương án giải quyết. Một là, khi điều chỉnh mức lương cơ sở thì điều chỉnh giảm dần hệ số tiền lương tăng thêm của các cơ quan, đơn vị đang được hưởng tương ứng với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở.

Hai là, giữ nguyên hệ số tiền lương tăng thêm của các cơ quan, đơn vị như hiện hành khi điều chỉnh mức lương cơ sở cho đến khi thực hiện Đề án tổng thể về cải cách tiền lương. Dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ trình theo phương án một.

Theo Tuổi Trẻ