Kiểm tra nội bộ, Hà Nội không thấy ai tham nhũng!

Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2015 của UBND TP gửi HĐND TP Hà Nội nêu rõ “qua kiểm tra nội bộ chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng”.
Hà Nội "nói không với tham nhũng"
Hà Nội "nói không với tham nhũng"

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm quyền trong khi thi thành công vụ để cấp, bán đất trái thẩm quyền, xác nhận không đúng nguồn gốc đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp thức khống hồ sơ, chứng từ trong thi công công trình để chiếm đoạt tài sản nhà nước; lập khống, làm giả chữ ký hồ sơ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

UBND thành phố Hà Nội cũng thừa nhận, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại như: việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra tại các đơn vị còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thấp.

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng được thành phố Hà Nội cho rằng về khách quan phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp.

Chế độ tiền lương, đãi ngộ của cán bộ công chức còn thấp; đối tượng tham nhũng ngày càng liều lĩnh và tinh vi; công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ những sơ hở, thiếu sót.

Về chủ quan, công tác tự kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm đôi khi còn thiếu kiên quyết.

Cũng theo báo cáo, UBND thành phố Hà Nội cho biết năm 2015, thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 374 cuộc thanh tra, trong đó có 225 cuộc theo kế hoạch và 149 cuộc đột xuất, đã kết luận 269 cuộc thanh tra.

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 1.173 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 114 tỉ đồng, kiến nghị khác 1.058 tỉ đồng.

UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, qua thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm và rút kinh nghiệm 119 tập thể, 80 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm. Xử phạt vi phạm hành chính 61,8 tỉ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 7 vụ.

Về nhiệm vụ năm 2016, báo cáo của UBND thành phố Hà Nội nêu ra các nhóm giải pháp chính như: tập trung rà soát các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế, xã hội, tăng cường công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. 

Theo Tuổi trẻ