Kiểm toán nhà nước vạch nhiều sai phạm trong phát triển nhà ở xã hội

Việc xây dựng giá bán của các chủ đầu tư có những nội dung chưa tuân thủ quy định, trong khi đó, quy định và cách thức thực hiện thẩm định của Hội đồng liên ngành chưa đầy đủ cơ sở để kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của giá bán.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kiểm toán Nhà nước công bố nhiều sai phạm trong triển khai chương trình nhà ở xã hội tại Hà Nội. Cụ thể, kết quả kiểm toán Chương trình NOXH của TP.Hà Nội cho thấy mục tiêu phát triển NOXH được xây dựng ban đầu còn thấp, chỉ đạt khoảng 36,7% so với nhu cầu theo kết quả điều tra dân số và nhà ở.

Theo số liệu hồ sơ đã nộp tại 9 dự án NOXH được kiểm toán, hầu hết các dự án đều có số lượng hồ sơ đăng ký cao hơn so với quy mô căn hộ mở bán - trung bình cao gấp khoảng 2 lần, cá biệt có dự án cao gấp 4 lần.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở chậm đã hạn chế vai trò định hướng, hướng dẫn cho khâu tổ chức thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2011-2015, vì thế tỷ lệ thực hiện mục tiêu đạt thấp, dự kiến đến cuối năm 2015 chỉ hoàn thành 38% mục tiêu giai đoạn.

Kiểm toán nhà nước cũng cho biết, tại một số dự án còn thực hiện quy hoạch chưa kịp thời, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chưa được xây dựng đồng bộ. Việc xây dựng giá bán của các chủ đầu tư có những nội dung chưa tuân thủ quy định, trong khi đó, quy định và cách thức thực hiện thẩm định của Hội đồng liên ngành chưa đầy đủ cơ sở để kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của giá bán.

Ngoài ra, kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước còn chỉ ra một số bất cập trong các quy định của Chính phủ về NOXH, như: quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí mua NOXH có điểm chưa rõ ràng, tiềm ẩn rủi ro xác định không đúng đối tượng; cơ chế xác định giá bán NOXH chưa có quy định đảm bảo sự phù hợp giữa thu nhập, khả năng thanh toán của đối tượng được mua với giá bán NOXH.

Tại 9 dự án được kiểm toán, Đoàn kiểm toán đã thống kê và tính toán giá trị các khoản ưu đãi của Nhà nước khoảng 641 tỷ đồng (góp phần giảm từ 10%-36% giá bán nhà, tùy theo từng dự án); tuy nhiên, kết quả phân tích dựa trên thống kê về thu nhập và giá bán tại các dự án được kiểm toán, sử dụng chỉ số đánh giá khả năng mua nhà là 30% và các điều kiện của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho thấy thu nhập của các hộ dân không đủ để chi trả cho mức giá bán hiện tại. Nhận định này cũng tương đồng với kết quả khảo sát hộ dân sinh sống tại một số dự án, phần lớn các câu trả lời đều cho rằng giá bán căn hộ NOXH là cao so với thu nhập của hộ gia đình.