Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021

VietTimes -- Tờ Tiền Phong dẫn nguồn tin riêng cho biết ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký bản kế hoạch để thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nội dung thông báo số 291-TB/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương ngày 21/9/2017.
Ông Phạm Thế Dũng,Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiền Phong
Ông Phạm Thế Dũng,Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Phạm Thế Dũng (Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) và Ban cán sự đảng UBND tỉnh này phải chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm trong chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su. Về việc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh cho một số doanh nghiệp mà không tổ chức đấu giá đất, về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án sử dụng nguồn ngân sách, về cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản, về việc mở và gia hạn hoạt động các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, cấp phép cho các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam.

Ông Phạm Thế Dũng cũng có những vi phạm, khuyết điểm trong chương trình “Vinh quang Việt Nam- Dấu ấn 30 năm đổi mới”, trong công tác cán bộ liên quan tới việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các ông bà Phạm Trần Anh, Phạm Đức Mạnh, Trần Thị Lý.

Theo kế hoạch để thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế mà UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành, đến ngày 1/12/2017, các cơ quan, đơn vị liên quan phải hoàn thành việc xem xét, xử lý trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phải tổng hợp xây dựng kế hoạch, cụ thể của đơn vị để triển khai biện pháp khắc phục các vi phạm. Đồng thời tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này.

Trên cơ sở báo cáo, hồ sơ của các cơ quan, đơn vị gửi về, Sở Nội vụ đề xuất và tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm; văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh báo cáo kết quả gửi về Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban kiểm tra Trung ương theo quy định.