Không được giới thiệu sẽ không ứng cử và nhận đề cử, nhưng...

Ủy viên Ban chấp hành khóa cũ không được BCH khóa cũ giới thiệu để trình đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó sẽ xin rút. Nhưng quyết định rút hay không là do đại hội quyết định.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí - Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí - Ảnh: Việt Dũng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son có cuộc trả lời báo chí bên hành lang Đại hội Đảng toàn quốc lần XII.

* Thưa Bộ trưởng, có thể hiểu rằng các thành viên trong Ban chấp hành Trung ương khóa XI sẽ không ứng cử hay nhận đề cử tại Đại hội, còn những đại biểu khác (không tham gia Ban chấp hành Trung ương XI) thì có thể nhận đề cử và tự ứng cử tại Đại hội?

- Quy chế đã ghi rõ, các đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử và không được nhận đề cử.

Nhưng khi ra đại hội thì đại hội có quyền quyết định, quyết định cao nhất là của đại hội. Điều đó thể hiện dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, tập trung, quyền của đại hội là quyền cao nhất.

* Nghĩa là nếu có thành viên trong Ban chấp hành Trung ương khóa XI được đề cử tại đại hội, thành viên này sẽ rút, nhưng thẩm quyền vẫn là của đại hội quyết định?

- Theo quy chế được đại hội thông qua, ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ mà không được Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ giới thiệu, thì đồng chí đó không được ứng cử.

Còn nếu được đại hội đề cử thì đồng chí đó phải xin rút, do quy định là không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định cao nhất vẫn là của đại hội.

Ví dụ đồng chí A là ủy viên Ban chấp hành khóa cũ không được Ban chấp hành khóa cũ giới thiệu để trình đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó sẽ xin rút vì đồng chí đó là ủy viên Ban chấp hành cũ, chắc chắn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành cũ, và chấp hành quy chế bầu cử vừa được thông qua, đương nhiên phải rút. Nhưng quyết định rút hay không là do đại hội quyết định.

Như thế là bảo đảm dân chủ nhất, chúng ta vừa có điều kiện thực hiện tất cả những quy định, quy chế của Đảng, điều lệ Đảng, các quy định của Ban chấp hành trung ương và của đại hội, các quy định chung, mà mọi đảng viên phải theo, đặc biệt là các ủy viên trung ương, các đại biểu dự đại hội.  

* Là một ủy viên Trung ương Đảng, ông có mong mỏi gì trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới?

- Có thể nói báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc này là báo cáo rất quan trọng, báo cáo tổng hợp kể cả báo cáo chính trị, kinh tế xã hội.

Trong đó nêu lên nhiều thách thức, nhiều thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đưa ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ tới.

Đặc biệt Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa. Nghĩa là chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết để thực hiện thành công những nội dung trong nghị quyết trung ương 4 đề ra, đặc biệt là 3 nội dung trọng tâm nghị quyết trung ương 4.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, để đảm bảo cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Những năm vừa qua, Đảng ta thực hiện thành công sứ mệnh này vì Đảng ta luôn luôn quan tâm việc xây dựng, chỉnh đốn theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành khóa XII, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa và làm tốt những gì phần nghị quyết khóa XI chưa làm được, góp phần cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng như Nhân dân thường gọi là Đảng ta.

* Trước thềm Đại hội có nhiều đảng viên lão thành cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn thì phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, ông bình luận gì về điều này?

- Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Điều lệ Đảng, theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tức là kiểm soát quyền lực.

Trong nội hàm của các báo cáo tại Đại hội đều nhấn mạnh vấn đề này, như vậy Đảng là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, nhưng ngược lại Đảng cũng phải làm sao phục vụ, phục tùng lợi ích của Nhân dân, vì Nhân dân, mệnh lệnh của Nhân dân là cao nhất và Nhân dân sẽ là người giám sát Quốc hội, giám sát hoạt động của Đảng .

* Phải có những cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể, rõ ràng hơn nữa, thưa Bộ trưởng?

- Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua hoạt động của Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ, những hoạt động đó đều có cơ chế giám sát.

Ví dụ như quy chế dân chủ ở cơ sở, chúng ta có thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân cũng là quy chế giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy có rất nhiều cơ chế, người dân có quyền giám sát, phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Có thể nói chúng ta đưa ra khá đầy đủ các cơ chế, chỉ có chỗ nào đó, đâu đó chưa làm tốt thôi. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ quán triệt hơn nữa, sau đại hội này chúng ta sẽ phổ biến, quán triệt các đường lối của Đảng, trong đó chúng ta sẽ quán triệt kể cả cơ chế giám sát này, sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

* Trước thềm Đại hội Đảng, xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc trên mạng internet. Bên cạnh việc phản bác thông tin đó, cũng có ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch hơn nữa, cần đưa thông tin kịp thời hơn nữa thì sẽ giảm bớt thông tin như vậy?

- Chúng ta thấy không phải kỳ đại hội này mà tất cả các kỳ đại hội cũng như các hoạt động chính trị lớn của đất nước ta, bên cạnh việc hưởng ứng của nhân dân, của cả nước hướng về những ngày kỷ niệm lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước, không tránh khỏi những hoạt động của các thế lực thù địch gia tăng chống phá nước ta.

Chính vì vậy, vừa qua ta chứng kiến một số hoạt động sai trái trên môi trường mạng cũng như trong đời sống xã hội, nó kích động chia rẽ nội bộ ta, thực hiện ý đồ phá hoại, chia rẽ lòng tin của Nhân dân với Đảng ta.

Đây là hoạt động của các thế lực thường diễn ra, đặc biệt là diễn ra đậm nét hơn trước những sự kiện chính trị quan trọng.

Vừa qua các cơ quan thông tấn báo chí ta đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để đập lại những luận điệu sai trái đó, góp phần tuyên truyền, động viên để làm sao nhân dân luôn cảnh giác, luôn tạo sức đề kháng cho nhân dân đối với những hiện tượng sai trái đó.

Chúng ta thấy trước đây các thế lực đưa ra những trang "quan làm báo", "dân làm báo", nhưng sau đó khi chúng ta tuyên truyền, đập tan ý đồ, từ đó không ai truy cập những cái đó nữa.

Bây giờ giao diện mới, đổi phương thức mới thì có thể nói trước mắt người ta truy cập vào những trang đó, nhưng tôi tin tưởng rằng người ta sẽ lại bỏ qua, giống như đã bỏ qua trang "quan làm báo", "dân làm báo" trước đây.

Chúng tôi đề nghị báo chí dịp này tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không những tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm, lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng đó các cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm chỉnh, tốt hơn nữa quy chế cung cấp thông tin và người phát ngôn, để kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhạy, dùng thông tin chính thống đẩy lùi thông tin tiêu cực, dùng thông tin tốt đẩy lùi thông tin xấu, làm cho thông tin xấu không có đất sống trên môi trường của ta.

Theo Tuổi trẻ