Infographic Khi cán bộ thuế đề nghị lót tay ...

Kết quả khảo sát từ Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) cùng Tổng cục Thuế tổ chức mới đâycho thấy có tới 32% DN đã phải lót tay cho cán bộ thuế, trong đó nhiều nhất là DN có vốn nước ngoài với 41%.

VÕ HƯƠNG - VIỆT ANH