HoSE cảnh báo HAG và HNG về nguy cơ hủy niêm yết

VietTimes -- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE) vừa ban hành liên tiếp hai văn bản, số 238 và số 239, gửi tới CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG), về việc lưu ý chậm nộp BCTC 2 năm liên tiếp.
HoSE cảnh báo HAG và HNG về nguy cơ hủy niêm yết. (Ảnh: Internet)
HoSE cảnh báo HAG và HNG về nguy cơ hủy niêm yết. (Ảnh: Internet)

Theo đó, HoSE đã nhắc nhở HAG và HNG chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 công ty mẹ và hợp nhất theo công văn phát hành ngày 01/04/2016; Và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 công ty mẹ và hợp nhất theo công văn phát hành ngày 11/04/2017.

Như vậy, HAG và HNG đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán hai năm liên tiếp.

“Theo quy định tại điểm k khoản 1 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP: “Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi: Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”, SGDCK TPHCM lưu ý Công ty thực hiện tốt việc công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 công ty mẹ và hợp nhất để tránh rơi vào điều kiện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định trên”, HoSE cảnh báo.

Liên quan đến việc chậm công bố thông tin BCTC năm 2015 và năm 2016, nên biết, ngày 31/01/2018, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với HAG. Theo đó, HAG bị xử phạt 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến khác, HAG và HNG cũng vừa có công văn gửi tới HoSE xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017. Công văn xin gia hạn của HNG có số hiệu 0202/18/CV-HAGL Agrico; còn công văn của HAG có số hiệu 0202/18/CV-HAGL.

Cả hai công văn cùng đến HoSE ngày 05/02/2018 và cùng nêu lý do xin gia hạn là: “Công ty có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài (Lào, Campuchia). Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian.”

Theo đó, bộ đôi doanh nghiệp của “bầu” Đức xin được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (riêng + hợp nhất) chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. So với quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, là “chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính”, thì HNG và HAG đã xin gia hạn thêm 10 ngày./.