Họp triển khai công tác bầu cử Quốc hội

VietTimes -- Chiều 29/1, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ hai với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chủ trì.
Họp triển khai công tác bầu cử Quốc hội

Mục đích phiên họp thứ hai này là nhằm tiếp tục thống nhất các nội dung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tham dự Phiên họp có các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đại diện thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban tổ chức trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; đại diện các Tiểu ban giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Tại phiên họp lần này, Hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận về Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới; Dự kiến chương trình, nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021. 

Theo đó, dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2016 sẽ  tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (vào ngày 2/2); hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng thời, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng sẽ chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương ; phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi địa phương; triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngoài ra, chuyên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng sẽ sớm được hoàn thiện, đăng tải công khai các nội dung liên quan.