Hơn 700 đảng viên, 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bị kỉ luật vì lí do gì?

VietTimes -- Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương các cấp đã thi hành kỉ luật đối với 708 đảng viên và 41 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành kỉ luật theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua kỉ luật quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.
Cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Ninh là một trong những cá nhân bị kỷ luật .
Cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Ninh là một trong những cá nhân bị kỷ luật .

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, phát hiện sớm vi phạm, trong đó chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Từ tháng 11/2016 đến nay, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã kiểm tra 3.193 lượt tổ chức đảng và 58.655 lượt đảng viên; giám sát 39.560 đảng viên, 2.858 tổ chức đảng (trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức đảng và 538 đảng viên) phát hiện 36 đảng viên và 31 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành xử lí kỉ luật 17 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

Các vi phạm bị kỉ luật trong quân đội chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về những điều đảng viên không được làm; đạo đức lối sống; quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì; lạm dụng chức vụ, quyền hạn; vi phạm Quy trình trong công tác cán bộ; quản lí và sử dụng đất quốc phòng…