Hội nghề cá yêu cầu sớm xây dựng bản đồ đánh bắt cá ở miền Trung

VietTimes -- Hội Nghề cá Việt Nam đã gửi văn bản tới Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành trung ương, kiến nghị sớm xây dựng bản đồ vùng biển đánh bắt cá đối với 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.
Hội nghề cá yêu cầu sớm xây dựng bản đồ đánh bắt cá ở miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế
Hội nghề cá yêu cầu sớm xây dựng bản đồ đánh bắt cá ở miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

Theo văn bản gửi Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ TN-MT liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết sự cố môi trường do Formosa gây ra. Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị, cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng và công bố bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung. Bản đồ cần xác định rõ diện tích vùng biển, vĩ độ, kinh độ và đường biên của vùng biển không an toàn để ngư dân khi khai thác cá tầng đáy có thể nhận biết và không khai thác cá ở những vùng biển này. 

Đồng thời, Bộ NN&PTNT cần có biện pháp kiểm soát các tàu đánh cá của bốn tỉnh miền Trung và các tỉnh khác vào vùng biển cấm để đánh bắt thủy sản tầng đáy và theo dõi các tàu này về bờ bán cá tại bất cứ cảng nào trên lãnh thổ Việt Nam để ngăn chặn.

Hội nghề cá, biển an toàn, đánh bắt, bản đồ, biển cấm, tầng đáy, Hà Tĩnh, Formosa, Thừa Thiên Huế, VietTimes
Văn bản của Hội nghề cá yêu cầu sớm xây dựng bản đồ vùng biển an toàn cho 4 tỉnh miền Trung

Xây dựng "Tờ rơi nhận biết cá biển tầng đáy" phát cho người tiêu dùng, cửa hàng ăn, để phân biệt dễ dàng và chính xác loại thủy sản nào ở tầng đáy. Đề nghị Tổng cục Thủy sản xây dựng hệ thống tên các loài cá ở tầng đáy, bao gồm cả tên phổ thông và địa phương, tên khoa học, kèm theo hình ảnh của các loài thủy sản sống ở tầng đáy phát cho người tiêu dùng và những người quan tâm.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị giao nhiệm vụ kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản miền Trung cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản và các cơ quan ngành dọc của Cục tại các địa phương dựa trên Luật An toàn thực phẩm. Quản lý an toàn  thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh.

Ngoài ra Hội Nghề cá Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Y tế có trách nhiệm tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nhưng áp dụng quy định này cho từng lô hàng thủy sản do các tàu đánh cá thuộc 4 tỉnh miền Trung đánh bắt là không hợp lý.

Cụ thể là không đúng với phân công nêu tại Điều 62, 63 của Luật An toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, việc kiểm soát cá tầng đáy do các tàu bốc xếp dỡ không nên chỉ giới hạn ở các cảng thuộc 4 tỉnh miền Trung mà cần xác định thủy sản tầng đáy khai thác tại vùng biển cấm khai thác được cập cảng và bốc xếp dỡ tại tất cả các tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam.