Hộ nghèo, cận nghèo được hưởng giá cước viễn thông ưu đãi

Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích nếu đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông. 
Hộ nghèo, cận nghèo được hưởng giá cước viễn thông ưu đãi

Bộ TT&TT đang trong quá trình xây dựng Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến thông tư này sẽ được ban hành trong năm 2015.

 Theo đó, mọi người dân được hỗ trợ sử dụng miễn giá cước đối với các dịch vụ viễn thông khẩn cấp và dịch vụ tra cứu số thuê bao điện thoại cố định; được sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của Chương trình theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích.

 Đối với các hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước sẽ được hỗ trợ các dịch vụ sau: Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích nếu đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông.

 Những hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ thu xem các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền hình quảng bá công nghệ số.

 Đối với ngư dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển được hỗ trợ: Sử dụng miễn giá cước dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển qua hệ thống đài thông tin duyên hải. Ngư dân cũng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải (điện thoại HF, VHF) qua hệ thống đài thông tin duyên hải theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích.

 Các trường học, bệnh viện, UBND cấp xã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet bằng rộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích.

 Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 có tổng mức kinh phí thực hiện là 11.000 tỷ đồng, được đảm bảo từ nguồn thu của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

 Trong tháng 9/2015, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích đã triển khai thành công dự án mua sắm và cung cấp hơn 12.000 đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo của Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam, phục vụ cho triển khai Đề án số hóa truyền hình tại Đà Nẵng. Tổng kinh phí thực hiện dự án này là hơn 10 tỷ đồng.

 Theo ICTnews