HĐND Quảng Nam thông qua quyết định xây thêm 4 thủy điện ở Nam Trà My

VietTimes -- 100% đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã đồng ý biểu quyết xây thêm 4 thủy điện tại huyện Nam Trà My.

HĐND Quảng Nam thông qua quyết định xây thêm 4 thủy điện ở Nam Trà My

HĐND Quảng Nam thông qua quyết định xây thêm 4 thủy điện ở Nam Trà My

Sáng 19/7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, sau khi xin ý kiến tờ trình xây dựng thêm 4 thủy điện nhỏ tại huyện Nam Trà My, 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Bốn thủy điện được thông qua gồm: Thủy điện Trà Linh 1 (thuộc xã Trà Linh và Trà Cang), công suất dự kiến 26,2MW; Thủy điện Tăk Lê (xã Trà Nam), công suất 11,6MW; Thủy điện Nước Lah (xã Trà Vân và Trà Don) công suất 38,62 triệu kWh/năm; Thủy điện Trà Leng (xã Trà Dơn) công suất 104,42 triệu kWh/năm.

Tổng diện tích chiếm đất của 4 dự án là 144,27ha (bình quân 1,83ha/1MW). Trong đó, chiếm đất lâm nghiệp 60,1ha (2,44ha đất quy hoạch rừng phòng hộ và 57,66ha đất quy hoạch rừng sản xuất, hiện trạng chủ yếu là rừng tre nứa và rừng trồng), không ảnh hưởng đến đất ở, đất lúa, đất sản xuất của người dân.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình xin bổ sung xây dựng thêm 4 nhà máy thủy điện công suất nhỏ trên địa bàn huyện Nam Trà My nhằm đảm bảo cấp điện ổn định sản xuất, phát triển KT-XH tại huyện miền núi này. Sau khi trờ trình được báo cáo, nhiều ý kiến phản biện cũng như ủng hộ đã được đưa ra. Ý kiến các đại biểu yêu cầu đánh giá đầy đủ các tác động tiêu cực lẫn tích cực của các thủy điện này đối với môi trường cũng như hiệu quả mang lại cho kinh tế địa phương.