HĐND Quảng Nam miễn nhiệm các chức danh đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

VietTimes -- HĐND tỉnh Quảng Nam đã bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016-2021), đồng ý cho thôi làm đại biểu HĐND theo đơn của ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh.
Ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Sáng 19/7, trong khuôn khổ nội dung Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), đã các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm do bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ tại Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, liên quan đến kết luận của UBKT TƯ về sai phạm trong công tác cán bộ, bổ nhiệm đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Cũng tại kỳ họp, theo đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Lê Phước Hoài Bảo, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thống nhất chấp thuận đơn này.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thông qua miễn nhiệm chức danh đối với một số cán bộ chủ chốt do nghỉ hưu, luân chuyển và được điều động, bổ nhiệm công tác khác.