Hậu Formosa: Hà Tĩnh kỷ luật hàng loạt cán bộ

VietTimes -- Liên quan tới sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung trong thời gian vừa qua các cơ quan liên quan đã có báo cáo kết quả tự kiểm điểm. Theo đó, có 6 cán bộ nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Hà Tĩnh kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến sự cố Formosa
Hà Tĩnh kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến sự cố Formosa

Theo đó, các đơn vị đã họp và kỷ luật đối với cán bộ, công chức như Công an tỉnh Hà Tĩnh kỷ luật khiển trách Phó trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Sở TN&MT kỷ luật khiển trách đối với Trưởng phòng Thẩm định – Đánh giá tác động môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Trưởng phòng TN&MT.

Còn tại thị xã Kỳ Anh đã có báo cáo gửi Sở Nội vụ về xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan. Cụ thể, UBND thị xã Kỳ Anh đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với 3 cán bộ nhưng từ chối tiết lộ danh tính cụ thể của những cán bộ này .

Chiều ngày 5/12, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết đã nhận được báo cáo tự kiểm điểm của các cơ quan liên quan.

“Hiện, Sở Nội vụ đã cung cấp toàn bộ hồ sơ của các cá nhân, tập thể có liên quan đến sự cố môi trường biển để tỉnh Hà Tĩnh họp quyết định hình thức kỷ luật”, Thanh tra Sở Nội vụ cho biết.

Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, đơn vị  này hiện đang phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp kiểm điểm của UBND tỉnh đối với các công chức vi phạm. Dự kiến sẽ thực hiện xong trong tháng 12/2016.