Hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân công nhiệm vụ mới

Ngày 4.2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII nhận nhiệm vụ mới tại các đầu mối chủ chốt của Đảng và Thành ủy thành phố Hà Nội và TPCM.
Hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân công nhiệm vụ mới

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với 7 chức danh sau:

+ Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

+ Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

+ Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

+ Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

+ Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân công nhiệm vụ mới ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh:14.4.1944. Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Quê quán:Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Văn, Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (Chuyên ngành xây dựng Đảng). Tổng bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, XII, Bí thư Quân ủy T.Ư. Ngày vào đảng: 19.12.1967. Đại biểu Quốc hội khoá: 11, 12, 13.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị cũng phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm:

+ Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+ Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

+ Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

+ Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

+ Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Theo TTXVN - Thanh Niên