Hai phó trưởng Ban Nội chính về làm chuyên trách Quốc hội

Hai phó trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Doãn Khánh và Hà Ngọc Chiến lần lượt được điều động làm phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 
Ông Nguyễn Doãn Khánh (trái) và ông Hà Ngọc Chiến
Ông Nguyễn Doãn Khánh (trái) và ông Hà Ngọc Chiến

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 16-11, trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương xác nhận các ông Nguyễn Doãn Khánh, Hà Ngọc Chiến, Trần Văn Túy đã nhận nhiệm vụ tại các cơ quan của Quốc hội từ ngày 15-11. 

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết phê chuẩn ba đồng chí trên căn cứ vào sự phân công, điều động, giới thiệu của Bộ Chính trị, nhằm chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 12 và nhân sự Quốc hội khóa tới" - bà Nương cho biết.

Theo đó, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Hà Ngọc Chiến (nguyên bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng) sinh năm 1957, làm phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 

Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Doãn Khánh (nguyên bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) sinh năm 1956, làm phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. 

Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Trần Văn Túy (nguyên bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh) sinh năm 1957, làm phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo Tuổi trẻ