Hải Dương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng

VietTimes --Tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp lại ổn định bộ máy tổ chức; khẩn trương hoàn thiện để ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng, phó phòng trong các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 23/2, trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2017, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng. 

UBND tỉnh quy định, mỗi phòng ở các sở, ngành và phòng thuộc UBND huyện có không quá 2 phó trưởng phòng, trừ những trường hợp đặc biệt, đặc thù thì có không quá 3 phó trưởng phòng đồng thời, các cán bộ được bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định.

Nếu đơn vị nào có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn với quy định thì phải khẩn trương sắp xếp lại; kiên quyết miễn nhiệm các cán bộ cấp phòng được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, sai qui định… 

Theo kết quả rà soát, đến cuối năm 2016, Hải Dương có 329 đơn vị cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh. Hầu hết các phòng có từ 1 đến 2 phó phòng ; có 47 phòng có 3 cấp phó; 9 phòng có từ 4 đến 6 cấp phó. Trong số 358 phòng trực thuộc cấp huyện, có 21 phòng chưa có phó phòng; 277 phòng có từ 1đến 2 cấp phó; 58 phòng có 3 cấp phó; 2 phòng có 4 cấp phó. 

Trước đó, ngày 15/2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương. 

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để thống nhất, phù hợp quy định của Đảng và Nhà nước. Xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn.

Có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đi đào tạo, bồi dưỡng. Kiểm điểm xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh; có biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại nêu trên...