Hà Nội yêu cầu nâng cao tỷ lệ giải ngân dự án ODA

VietTimes -- Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với nhà tài trợ kiểm điểm tình hình, thúc đẩy tiến độ thực hiện và nâng cao tỉ lệ giải ngân các chương trình, dự án ODA.
Hợp phần buýt nhanh (BRT) thuộc dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội được vay từ nguồn vốn ODA (Ảnh minh họa)
Hợp phần buýt nhanh (BRT) thuộc dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội được vay từ nguồn vốn ODA (Ảnh minh họa)

Trong công văn ban hành ngày 27/12, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Trong đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ chủ dự án nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thiết kế và thực hiện dự án, đảm bảo đánh giá đầy đủ tác động, hiệu quả để rút ngắn thời gian thực hiện dự án và giảm thiểu các chi phí do phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ kiểm điểm tình hình thực hiện, xác định và kịp thời xử lý các vướng mắc nảy sinh, thúc đẩy tiến độ thực hiện và nâng cao tỉ lệ giải ngân các chương trình, dự án ODA.

Ngoài ra, phải bố trí đầy đủ, kịp thời nhân lực có chất lượng để thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi; xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn và hàng năm vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng, bảo đảm kế hoạch sát với thực tế thực hiện.

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi theo quy định; thường xuyên cập nhật trực tuyến Hệ thống thông tin giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại website http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn) về tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi đối với chủ dự án.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các chủ dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đảm bảo chương trình, dự án được triển khai đúng tiến độ.