Hà Nội yêu cầu chào cờ, hát quốc ca đầu tuần

Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra trong hệ thống tổ chức thực hiện nghiêm việc chào cờ, hát quốc ca theo quy định.
Hà Nội yêu cầu chào cờ, hát quốc ca đầu tuần

Đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức nghi thức chào cờ, hát quốc ca vào mỗi sáng thứ hai hằng tuần.

Theo ông Hồ Quang Lợi - trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nghi lễ chào cờ, hát quốc ca là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, theo Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong thực tế vẫn còn một số nơi khi thực hiện nghi thức chào cờ chỉ sử dụng bài Quốc ca có lời hoặc nhạc được ghi âm sẵn, đại biểu, người tham dự lễ không hát hoặc hát sai nhạc và lời. 

Theo Tuổi trẻ