Hà Nội xử lý lãnh đạo nếu địa phương không "quản" được việc trông giữ xe

VietTimes -- Thành phố Hà Nội sẽ xử nghiêm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện để xảy ra tình trạng vi phạm trong quản lý trông giữ xe trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được văn bản của Sở Tài chính báo cáo về thực trạng tình hình trông giữ xe và đề xuất các giải pháp trông giữ xe trên địa bàn thành phố, UBND TP. Hà Nội đã giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm.

Đối với các điểm trông giữ xe không phép, trái phép, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải kiên quyết giải tỏa ngay.

Đối với các điểm trông giữ xe do UBND quận, huyện, thị xã cấp phép mà vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện đã cấp, không thực hiện cấp lại đối với các đơn vị đó.

Đối với các điểm trông giữ xe không thuộc phạm vi phụ trách, Công an phường, xã, thị trấn phải có trách nhiệm đề xuất giải pháp quản lý với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã không để xảy ra vi phạm.

Các địa bàn để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật quy định về trông giữ xe: Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Trưởng Công an quận, huyện, thị xã có hình thức xử lý nghiêm đối với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, Trưởng Công an phường, xã, thị trấn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc chấp hành quy định của Nhà nước quản lý trông giữ xe trên địa bàn.

UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trông giữ xe trái phép ... theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc các Bệnh viện thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện. Đối với những trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm, Giám đốc Bệnh viện có hình thức xử lý nghiêm. Trường hợp vẫn tái diễn tình trạng vi phạm quy định về trông giữ xe trong Bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế có hình thức kỷ luật đối với Giám đốc Bệnh viện và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện. Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Hiệu trưởng các trường có hình thức xử lý nghiêm. Trường hợp vẫn tái diễn tình trạng vi phạm quy định về trông giữ xe trong trường học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng các trường và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.