Hà Nội: Xem xét tăng một số loại phí và hàng loạt vấn đề đô thị nóng

VietTimes --Sáng nay (4/12), Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc. Kỳ họp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4/12-8/12, các đại biểu sẽ xem xét, bàn thảo nhiều nội dung quan trọng của TP.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội chính thức khai mạc - Ảnh: Kinh tế đô thị

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội chính thức khai mạc - Ảnh: Kinh tế đô thị

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ như: Báo cáo của UBND TP. Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 2018; báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách, tình hình thực hiện quản lý tài sản công năm 2017; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2018; tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, đoàn thể thuộc phạm vi quản lý Thành phố năm 2017; Xem xét Báo cáo của UBND TP về kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2017; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2017;...

HĐND TP. Hà Nội cũng xem xét các báo cáo chuyên đề trong đó có Báo cáo phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Báo cáo của UBND TP thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên giải trình việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn TP; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018.

HĐND TP xem xét Đề án và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND; Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016-2020 đã được UBND TP thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND; Nghị quyết về thông qua đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP. Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000;...

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội sẽ dành một ngày để chất vấn, tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn kỳ họp thứ 2, 3, 4 của HĐND thành phố; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và phiên giải trình của HĐND thành phố và trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Có thể bạn quan tâm