Hà Nội ưu tiên mua xe chuyên dùng lắp ráp trong nước

VietTimes -- Hà Nội sẽ ưu tiên mua xe chuyên dùng được lắp ráp trong nước, chỉ mua xe nhập khẩu khi xe lắp ráp trong nước không đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật của xe chuyên dùng.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội chỉ cho phép mua sắm xe khi đã được bố trí trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải phù hợp với chủng loại, số lượng theo tiêu chuẩn, định mức do Chủ tịch UBND TP ban hành. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô được trang bị phải đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của nhà nước, tuyệt đối không được dùng xe ô tô để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội ưu tiên mua xe chuyên dùng được lắp ráp trong nước, chỉ mua xe nhập khẩu khi xe lắp ráp trong nước không đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật của xe chuyên dùng.

Nếu xe ô tô chuyên dùng đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã bị hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng không hiệu quả, không bảo đảm an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng của nhà nước, được thực hiện thanh lý.

Việc trang bị thay thế xe đã thanh lý không được vượt quá số lượng, đúng chủng loại xe theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được quy định tại Quyết định này.

Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc ô tô từ 16 chỗ trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù. Căn cứ vào đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, các kết cấu có liên quan và giá chào bán cạnh tranh của các hãng xe trên thị trường tại thời điểm mua sắm, Sở Tài chính đề xuất mức giá cụ thể trình Chủ tịch UBND TP quyết định trên cơ sở yêu cầu trang bị của các cơ quan, đơn vị.

Còn đối với xe ô tô chuyên dùng khác, Sở Tài chính đề xuất mức giá cụ thể, nhưng không vượt quá 5% so với mức giá quy định tại Điều 7 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, ngày 4/8/2015, của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND TP quyết định.

Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trước hết ưu tiên cho các đơn vị chưa có xe, tiếp đến bổ sung số đầu xe còn thiếu và tính đến xe thay thế, xe thanh lý do đã hết hạn lưu hành, không bảo đảm chất lượng, an toàn khi sử dụng phải thay thế.

Về nguồn kinh phí mua xe: Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được Ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của thành phố hoạt động bằng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước khi được trang bị xe chuyên dùng thì được ngân sách Thành phố bảo đảm 100% kinh phí mua xe.

Xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy và UBND các quận, huyện, thị xã do ngân sách quận, huyện, thị xã bảo đảm đã được Thành phố giao trong dự toán chi cân đối ngân sách hàng năm.

Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị thì tự cân đối để đầu tư mua sắm trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác.