Hà Nội tiếp tục công khai danh tính 131 đơn vị nợ thuế

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai đợt V năm 2016 danh sách 131 đơn vị nợ thuế, với tổng số tiền nợ trên 255,3 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp nợ thuế ngành xây dựng có tỷ lệ cao về nợ.
Hà Nội tiếp tục công khai danh tính 131 đơn vị nợ thuế

Cụ thể, trong danh sách đợt này có 122 doanh nghiệp nợ thuế phí gần 184 tỷ đồng, 8 đơn vị nợ tiền thuê đất gần 27 tỷ đồng và một đơn vị là Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng nợ tiền sử dụng đất là hơn 44 tỷ đồng.

Trong 122 doanh nghiệp nợ thuế phí, các doanh nghiệp ngành xây dựng có số nợ lớn nhất, dẫn đầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà Vạn Xuân nợ 8,177 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đông Hải nợ 6,456 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng An Phát nợ 5,204 tỷ đồng…

Trong 8 đơn vị nợ tiền thuê đất có Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội và Công ty TNHH NN MTV Mai Động với số nợ gần 4 tỷ đồng/đơn vị.

Trước đó, ngày 22/4/2016, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ động thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Hà Nội. Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã kịp thời ban hành công văn số 26994/CT-QLN ngày 29/4/2016 v/v triển khai quản lý nợ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Cục Thuế TP. Hà Nội mong rằng việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ giúp nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016.

Theo VGP