Hà Nội thống nhất chủ trương tạm dừng thu phí đường bộ xe máy

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thống nhất chủ trương tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy từ 1/1/2016 do việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy đạt thấp.
Việc thu phí bảo trì đường bộ xe máy đạt hiệu quả thấp
Việc thu phí bảo trì đường bộ xe máy đạt hiệu quả thấp

Sở Giao thông Vận tảiHà Nội vừa thống nhất chủ trương tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy từ 1/1/2016 do việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy đạt thấp.

Cụ thể, Hà Nội đã bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ với xe máy từ 1/1/2013. Năm 2013, thu về Quỹ bảo trì đường bộ thành phố 55 tỷ đồng, năm 2014 đạt 36 tỷ đồng, sáu tháng đầu năm 2015 đạt 3,6 tỷ đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy đạt thấp do một số nguyên nhân như liệt kê số lượng xe máy thực hoạt động trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, biến động so với đăng ký; công tác thu của một số quận, huyện, thị xã chưa thực sự tích cực, chưa có giải pháp triệt để khắc phục tình trạng thu đạt tỷ lệ thấp; chưa có chế tài cụ thể đối với các trường hợp cố tình chây ỳ không đóng phí...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải nhìn nhận, hành vi không nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1 đến 3 lần số phí phải nộp. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về lực lượng kiểm tra, xử phạt, quản lý sử dụng tiền phạt và các vấn đề liên quan.

Từ thực tế trên, Sở Giao thông Hà Nội đưa ra đề xuất, thống nhất với chủ trương của ​Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải cho phép tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy từ 1/1/2016 để các cơ quan có phương án tổ chức thu hợp lý và thuận tiện hơn./.

TheoVietnam+