Hà Nội sẽ công khai hàng năm chế độ sử dụng tài sản nhà nước

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thực hiện chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài chính những vướng mắc phát sinh để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng về nội dung này, trước đó ngày 20/2 UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, áp dụng từ ngày 1/3 tới.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, phó chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện.

Phạm vi thực hiện thí điểm tại 9 cơ quan, đơn vị gồm các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội và các quận Hà Đông, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Gia Lâm.

Khi các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, toàn bộ ôtô phục vụ công tác chung do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Theo quyết định này, việc sắp xếp, xử lý số xe tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán được UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND TP thu hồi toàn bộ số xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn.