Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào cuối tháng 2/2017

VietTimes -- Dự kiến vào cuối tháng 2/2017, Hà Nội sẽ chính thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 4 chương, 14 điều, quy định những việc nên làm và không nên làm ở nơi công cộng với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực đạo đức, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng một thành phố thanh lịch, văn minh.

Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố không mang tính áp đặt mà đưa ra những định hướng, hướng dẫn, khuyến cáo và tuyên truyền để mọi người hướng đến và có những hành động, hành vi ứng xử tốt đẹp theo truyền thống văn hóa, nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Dự thảo của Bộ Quy tắc cũng đưa ra quy định: Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng; nếu vi phạm thì tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, Hà Nội cũng đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử dành cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.