Hà Nội sáp nhập 3 quỹ đầu tư

VietTimes -- UBND thành phố hà nội vừa công bố quyết định tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thủ đô (HNIF). Theo đó, HNIF sẽ hợp nhất cùng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bộ nhiệm và chúc mừng các thành viên Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bộ nhiệm và chúc mừng các thành viên Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội

Theo UBND thành phố Hà Nội, HNIF là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố, quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu và tài khoản riêng...

Hội đồng quản lý quỹ bao gồm 5 thành viên. Trong đó, vị trí Chủ tịch Hội đồng sẽ do một Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm nhiệm.

Ban giám đốc quỹ bao gồm 9 thành viên do UBND thành phố bổ nhiệm. Tổng Giám đốc của quỹ là bà Chu Nguyên Thành. Bà Thành sinh năm 1969. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc HNIF, bà Thành là Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Thanh Trì.

HNIF có chức năng tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Cùng đó, Quỹ còn có chức năng tiếp nhận vốn ngân sách để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quyết định tổ chức lại Quỹ của UBND thành phố Hà Nội.