Hà Nội sắp mở tuyến đường từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Trãi

VietTimes -- Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối tuyến tại ngõ 162 Nguyễn Tuân. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 720m, với 02 làn đường mỗi bên 7,5m.
Tuyến đường sẽ có chiều dài khoảng 720m.
Tuyến đường sẽ có chiều dài khoảng 720m.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Tuân đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, đoạn đường này sẽ có bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng 21m bao gồm: lòng đường 15m (2x7,5m), vỉa hè hai bên rộng 6m  (2x3m).

Tim đường quy hoạch được xác định bằng các tọa độ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp trên bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các nút giao với các đường ngang theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Giao UBND quận Thanh Xuân chỉ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực hiện dự án) để tránh lãng phí, chồng chéo công tác cắm mốc giới; quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sử dụng các ô đất dọc hai bên tuyến đường không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quy định./.